Cookie-kontrol

Denne site bruger cookies...

Main Navigation

Main Content

Den sidste nye teknologi til vinterperioden - store varmeaggregater fra Wacker Neuson

Den tyrkisk-italienske entreprenørvirksomhed IC İçtaş-Astaldi anvendte den innovative opvarmningsteknologi fra Wacker Neuson Group til arbejdet i den tredje terminal i St. Petersburg-Pulkovo International Airport.

Der blev anvendt elleve varmeaggregater af typen HP 252 under bygningen af den tredje terminal i St. Petersburg-Pulkovo International Airport, en byggeplads, hvor der nogle dage arbejdede op til 2000 arbejdere. Varmeaggregaterne sikrede, at det indvendige arbejde kunne fortsætte trods iskolde temperaturer udenfor på omkring minus 20 grader Celsius - hvilket er en uvurderlig fordel for store projekter af denne slags med en stram tidsplan. Det innovative, miljøvenlige og energibesparende hydroniske system HP 252 er enestående for byggebranchen på det russiske marked, og det har hidtil stort set været ukendt. 

"Oprindeligt planlagde man med direkte oliefyrede varmeapparater. Da vi imidlertid hørte om Wacker Neusons varmeteknologi, udførte vi en sammenlignende analyse af de to tilbud. Den viste, at HP 252 er den mest praktiske og kompakte løsning," siger Nahfuz Yilmaz, chef for den byggetekniske ingeniørafdeling hos IC İçtaş-Astaldi, et joint-venture mellem den tyrkiske entreprenørvirksomhed IC İçtaş og den italienske entreprenørgruppe Astaldi. HP 252 giver stor komfort og fleksibilitet, da den kan forbinde op til 16 varmevekslere med den centrale varmeenhed. Afhængigt af størrelsen kan disse enheder bæres eller flyttes af én person, og de kan anbringes overalt i bygningen, hvor der er behov for varme. De fungerer efter princippet væske-til-luft-varmevekslere og giver derfor tør og fuldstændig ren og emissionsfri varme. I modsætning til direkte varmeaggregater kan de således anvendes, hvor der er begrænset plads og uden fare for helbredet for arbejderne. Varmevekslerne tilsluttes med tynde slanger en central, dieseldreven varmeenhed uden for bygningen. Slangerne føres gennem meget små åbninger i bygningen. Varmetabet fra luften udefra reduceres således til et minimum, og varmeeffektiviteten øges. 

Det hydroniske systems høje effektivitet samt det lave varmetab fra anvendelsen på steder med begrænset plads giver betydelige besparelser, hvad angår brænderens brændstofforbrug – op til 50 % sammenlignet med direkte varmere. Det giver betydelige besparelser i driftsomkostninger, der konstant akkumuleres i hele aggregatets levetid. 

Da der blev opstillet elleve store rumopvarmere på byggepladsen, var der tekniske specialister fra Wacker Neuson til stede for at undervise medarbejderne i betjeningen af udstyret og for at udføre den indledende vedligeholdelse. "Vi er meget tilfredse med kvaliteten af Wacker Neusons udstyr og service. Denne teknologi af høj kvalitet opfylder absolut vores krav med hensyn til produktivitet og kvalitet," siger Nahfuz Yilmaz.