Cookie-kontrol

Denne site bruger cookies...

Main Navigation

Main Content

Emissioner fra stampere:
helbred og miljø
altid i fokus

Emissioner på byggepladser bliver fortsat mere relevant og får mere og mere opmærksomhed. Dette et også tilfældet med stampere. For stampere er det dog ikke muligt at tale om emissioner generelt.

Hver type stamper har forskellige typer emissioner, som endda forekommer i forskellige mængder. Nogle er helbredsskadelige, mens andre har en negativ påvirkning af miljøet.


Emissionstyper og deres påvirkning af helbred og miljøet

Miljøskadelig

 • Kuldioxid (CO2)

  Kuldioxid (CO2) er en drivhusgas. Selv om den kun udgør en lille del af stamperens emissioner, har den en negativ påvirkning på miljøet og klimaet. Der er ingen direkte sundhedspåvirkning for mennesker.

 • Kulbrinte (HC)

  Kulbrinte (HC) udledes af alle brændstofdrevne stampere men i meget små mængder. Det er ikke sundhedsskadeligt, men medvirker til ødelæggelsen af ozonlaget.

 • Kvælstofilter (NOx)

  Kvælstofilter (NOx) danner kræftfremkaldende nitrit og er involveret i dannelsen af syreregn. Som med HC-emissioner forekommer de udelukkende i forholdsvis små mængder i emissioner fra stampere.

Helbredsskadelig

 • Kulilte (CO)

  Kulilte (CO) er en af de mest skadelige emissionskomponenter, da den hurtigt forårsager mangel på ilt i hjernen.

 • Sodpartikler

  Sodpartikler er mikroskopiske partikler, der udgør størstedelen af emissioner fra dieselstampere. De kan trænge ind i luftvejene og være kræftfremkaldende.

 • Kvælstofilter (NOx)

  Kvælstofilter (NOx) danner kræftfremkaldende nitrit og er involveret i dannelsen af syreregn. Som med HC-emissioner forekommer de kun i forholdsvis små mængder i emissionen fra stampere.


Emissioner fra stampere i detaljer

Batteridrevet stamper

0 % emissioner

Batteristamperen er 100 % emissionsfri, da den drives helt elektrisk. Den er skånsom overfor brugeren såvel som miljøet og muliggør udstødningsfrit arbejde i udgravninger og indendørs.


2-takts stampere

Benzindrevet 2-takts stampere har den laveste samlede emission. De udleder ca. 30 % mindre skadelig CO end 4-takts stampere.

De har en smule højere HC + NOx- værdier end 4-takts motorer, men på et meget lavt niveau.

Den indbyggede katalysator konverterer også noget af CO-, HC- og NO-x- emissionerne til harmløse substanser.

De miljøskadelige CO2- emissioner afhænger af brændstofforbruget for den pågældende stampermodel. Men de er dog på et meget lavt niveau.


4-takts stampere

CO er den primære komponent i emissioner fra 4-takts stampere. De udleder i alt 30 % mere CO end 2-taktsmotorer.

HC- og NO-x- niveauerne er betydeligt lavere end for 2-takts stampere (ca. 50 % lavere).

De miljøskadelige CO2- emissioner afhænger af brændstofforbruget for den pågældende stampermodel. Men de er dog på et meget lavt niveau.


Dieseldrevet stamper

Sodpartikler udgør hovedparten af emissionerne fra dieselmotorer.

Dieselstampere skal ikke regnes som kritiske i henhold til deres karbonemissioner, men i henhold til deres emission af sodpartikler, der kan være kræftfremkaldende.

CO-, CO2- og HC-emissionerne forekommer kun på meget lave niveauer.


Opmærksomhed på emissioner fra stampere – beskyttelse af sundhed og miljø:

Den bedste løsning med hensyn til emissioner er den batteridrevne stamper, idet den ikke udleder udstødningsgasser overhovedet og drives helt elektrisk.

Alle øvrige stampertyper har emissioner. Et godt valg blandt brændstofdrevne stampere er 2-takts stamperen. Den har det laveste CO og andre emissioner samlet set, hvilket gør den til det bedste alternativ for operatøren med hensyn til beskyttelse af helbredet.

Du kan se flere oplysninger om vores stampere her: