Cookie-kontrol

Denne site bruger cookies...

Main Navigation

Main Content

Interview med Roland Gmainer, leder af Corporate Lean Management

Roland Gmainer, leder af Corporate Lean Management i Wacker Neuson-koncernen har været ansat i virksomheden siden 2013 og sikrer den forsatte udvikling af et ensartet ”lean management”-system på alle koncernens driftssteder.

Hvad betyder lean management? 

Lean management er en vækststrategi, der påvirker alle områderne i en virksomhed. Alle virksomheder har brug for forbedringer for at bevare konkurrenceevnen og vokse. Under denne proces står kunden i centrum. Det er altid vigtigt at være opmærksom på kundernes perspektiv og dermed maksimere deres fordele. Dette betyder konkret: Kvalitet, disponibilitet og omkostninger skal optimeres. I dette øjemed inddeles alle omkostninger i omkostninger, der giver værditilvækst, og dem der ikke gør. Værditilvækst er en hvilken som helst aktivitet, der øger værdien af et produkt eller en ydet service set fra kundens perspektiv. Lean management tilskynder alle medarbejdere i virksomheden til aktivt at skabe forbedringer.

Hvordan bidrager lean management til en mere bæredygtig økonomi?

Lean management-tankegangen skaber værktøjer, der kan anvendes til at forbedre alle områder. Forbedringerne bør være standardiserede, målrettede, opprioriterede, bæredygtige og kontinuerlige, altid under hensyntagen til rentabilitetsberegningen for hele processen. Dette betyder, at vi som virksomhed undgår spild og bliver mere effektive. Vi sætter altid vores kunder og deres behov i centrum for alle vores processer.


Hvordan implementeres lean management hos Wacker Neuson?

Lean management hos Wacker Neuson kaldes “Zero.” Målene med Zero er: at gøre spildet mere transparent og undgå spild, at implementere forbedringer ved hjælp af standardiserede metoder og integrere hele organisationen i kontinuerlige forbedringsprocesser. Opgaven for lean management-afdelingen er at udvikle systemet i samarbejde med de relevante afdelinger og at forbedre det løbende.

“Lean management tilskynder alle medarbejdere og ledere til at gøre spildet transparent og aktivt skabe forbedringer.” 

Roland Gmainer, leder af Corporate Lean Management